105_یادداشت چهل و هفتم_سال 1390

اینجا هم پو بیچاره آماده خوردن میشد که نتیجش شد عکس پائین

این صحنه رو خیلی دوست داشتم با این یه کلوچه که شیفو به چه کارهائی پو رو مجبور نکرد

اینجا قیافه پو خیلی بامزه بود، مخصوصاً چشاش

این هم پو با دوبلورش

این هم آ-ن-ج-ل-ی-ن-ا جولی با ببری که جاش حرف زده

/ 0 نظر / 52 بازدید