یادداشت بیست و دوم_سال 1390

یه کم بعد یه جلسه خیلی مهم دارم، دعا کنید نتیجه اش خوب باشه

 

حافظ نوشت

با شاهد شوخ شنگ و با بر بط و نی

کنجی و فراغتی و یک شیشه می

چون گرم شود زباده ما را رگ و پی

منت نبریم یک جواز خاتم طی

/ 6 نظر / 22 بازدید
بهمندخت

موفق باشی عزیزم چقدر این تفالت سخت بود. من که نفهمیدم منظور حافظ چی بوده. البته شاید تو با توجه به نیتی که کرده بودی نتیجه و مفهوم رو بگیری

خانوم

الی عزیز قدم رو چشمام گذاشتی با اومدنت امیدوارم همیشه شاد باشی عزیزم