102_یادداشت چهل و چهارم_سال 1390

Hello

دیروز همش اینجوریسوال بودم برای رفتن به کلاس ایروبیک، آخه به شدت خوابم میومد

سوار سرویس که شدم به سولی جون که تو کلاس ایروبیک باهاش آشنا شدم، مثل خودم برق Electric Shock خونده و همسنم هستیم، اس ام اس دادم میری باشگاه؟ گفت آره

در نتیجه منم رفتم، یه تکونی به خودم دادم

بعدش هم با سولی جون رفتیم یه سر به مانتو فروشی زدیم و من یه مانتوی صورتی کم رنگ خوشگل فیت_فیت خریدم و فهمیدم خوش هیکل بودن چقدر خوبهنیشخندنیشخند

ساعت یه ربع نه رسیدم خونه، تند تند لباسهام رو جمع کردم، آرایشم رو پاک کنم، پروسه ژل و مرطوب کننده رو انجام دادم و بعدش نماز خوندم و بعد هم یه قرمه سبزی خوشمزه خوردم، یعنی هر چی آب شده بود برگشت

پ ن 1: کلاس ایروبیک ما یه ساعته، حدودآً چهل دقیقه اش حرکتهای سرپائیه، باقیماندش هم رو تشک دراز نشست و سایر حرکتهاست، یه چند دقیقه ای هم آخر ریلکسیشنه  که معمولاً مربی یه متن میخونه، متن دیروزش این بود که نباید آهنگ غمگین گوش بدیم سوهان روحه، خوب وقتی غمگینمیکی بگه چی گوش بدیم؟


پ ن 2: خدایا به بندگانت فضولت بگو، سرشون تو کار خودشون باشه، مگه من کاری به کارشون دارم؟ که تعیین تکلیف میکنم. البته ناگفته نماند حال یکی از این بندگان فضول رو سر ناهار گرفتم نیشخندنیشخند

پ ن 3: الانم به شدن اینجوریم و منتظرم سه و نیم بشه  و بدوم تو Night

/ 5 نظر / 18 بازدید
همدم

وایییییییییییییییی چه خانوم خوش هیکلییییییییی[مغرور][قلب]یه عکس با من میندازی؟!!![نیشخند] وقتی غمگینی هیچ گوش نده ....یا دکلمه های خوب و امیدوار کننده گوش بده آهنگ غمگین خیلی فاز بدی میده[نگران][ناراحت]

بهاره

ای ول به الی خانم ورزشکار[تایید][دست] درسته موقع ورزش و کمی بعدش آدم خسته میشه و احساس کوفتگی میکنه ولی بعد از گرفتن یه دوش حسابی و خستگی در کردن آدم تازه سرحال و قبراق میشه... مگه نه؟ دوستم خودت میگه بندگان فضول... اینا اگه فضولی نکنند که دیگه اسمشون فضول نمیشه[نیشخند][نیشخند] از خودت مواظبت باش دوست جون[ماچ]

المیرا

به به خانومه ورزشکار.خوش هیکل بودن خیلی خوبه.[ناراحت]

مژگان

برو بخواب مهندس ورزشکار[نیشخند]

مژگان

الی نمیدونم چرا نمیتونم ادرس وبتو اد کنم تو گوگل ریدر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هر وقت میای پیشم ادرستم بذار لطفا.مرسی