223-مافین موز و گردو

اولش تصمیم گرفتم روزانه بنویسم، ولی زیاد خوشم نیومد در نتیجه پاکیدم

دیروز به شدت حس کدبانو بودن به من دست داده بود، تو اداره که بودم تصمیم گرفتم مافین موز و گردو درست کنم، عصر که رسیدم خونه، اول بساط ناهار امروز همسری رو فراهم کردم که خورشت هویج بود، بعدش دست به کار مافینها شدم، خوشبختانه فر خیلی راحت روشن شد، نمیدونم چرا من خیلی سخت میتونم فر رو روشن کنم ولی همسری با یه حرکت روشن میکنه، ولی اینبار فر محبوبم همکاری کرد، وقتی همسری ساعت هفت و نیم اومد مافینا آماده روی کانتر بود که بسی خوشحال شد و سریع یکی خورد

خیلی خوشمزه بود

مافینها قبل از رفتن درون فر

مافینها بعد از خورده شدن سه عددشان

/ 1 نظر / 26 بازدید
افسون

وای دهنم اب افتاددددددد.افرین افرین