224-اولین برف زندگی مشترک ما

منظره اتاق خواب ما در روز پنجشنبه

پ ن: البته لازم به ذکره که این عکس اولین منظره برفی اتاق خواب ما در روز روشن هستش، آخه چهارشنبه که داشتم میرفتم سرکار زمین اندکی سفید پوش بود ولی چون ساعت شش و بیست و پنج دقیقه و هوا تاریک بود امکان عکس گرفتن نبود وقتی هم که برگشتم خونه برفا آب شده بودند.

/ 0 نظر / 28 بازدید