روز مهندس

فردا روز مهندسه

ماچاین روز رو به همه مهندسای گل تبریک میگمماچ

 

دیروز که رفتم باشگاه داشتم لباسهام رو عوض میکردم یه دختره بدو اومده داره لباسهاش رو عوض میکنی، برای اینکه به دوستش بگه من اینورم داد زد خانوم مهندس من اینجام، اینقدر بدم میاد از این آدما، حالا تو باشگاه چه لزومی داره بگی من مهندس

اما تو اداره ما که تعداد مهندسان بسیار زیاده، حدود پانصد نفر مهندس برق، مکانیک، سیویل و شیمی داریم، دیگه مهندس بودن پز نداره آقایان محترم همدیگر رو با لقب حاجی صدا میزنن، فکرش رو بکنید

یادمه وقتی دانشجوی سال سوم بودیم کنفرانس مهندسی توی دانشگاه ما بود، بچه ها سر مهندس بودن حرف میزدن و همه با هم میگفتن مهندس یعنی فحش، تازه اونم مهندسای دانشگاه ما که واقعاً از لحاظ علمی حرف ندارن

یکشنبه هم دم باشگاه وقتی از ماشین پیاده شدم، حواصم نبود پا رفت تو جوب خوردم زمین، حالا هم زانوی راستم و ساق پای چپم کبود بییییییییییییییییییییدنیشخند

عید هم قراره دائی جان اینها از تهران بیان، ولی پسر دائیم که فکر میکنم بیشترش به خاطره منه نمیاد، صبح میخواستم بهش بگم به خاطر من نمیای؟ گفتم به درک میاد بیاد نمیاد نیاد بهتر

/ 3 نظر / 20 بازدید
بازیگوش

اخیییییییییییی دختر روغن زیتون بزن به پات ورمرش بخوابه سر به هوا[نیشخند]

غزل

روز مهندس مبارک

یکی از اهالی

وای الی این شمارشگره داره تموم میشه ها.... من هنوز هیچ کاری برای عید نکردم!!![نیشخند]