108_یادداشت پنجاهم_سال 1390

اول پودینگ درستیدم

عکس زیر قبل از آماده شدنه

عکس زیر هم بعد از آماده شدن هستش

----------------------------------------------------------------------------

اینم ژله قبل از آماده شدن

اینم ژله در قالب (این قالب رو خیلی دوست دارم، کف قالب عوض میشه و شکلهای مختلفی میشه داشت)

اما چون موقع برگردوندن ژله ام گوشه نداشته بید، عکسی موجود نمیباشد

 

/ 0 نظر / 26 بازدید