دنبال یه جمله بسیار زیبا بودم که به مناسبت این روز اینجا بنویسم، ولی دیدم هر چقدر جمله من زیبا باشه نمیتونه جبران زحمات مادر عزیزم رو بکنه

پس فقط میگم

مادر عزیزم روزت مبارک

هیچ هدیه ای و هیچ جمله نمیتونه جبران زحمات تو رو بکنه، از صمیم قلب دوست دارم

ماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچ