روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت یازده تا دوازده و نیم تو اداره کلاس زبان دارم، این کلاس رو دوست دارم خیلی، چون معلمش خوبه و کلی میخندیم، ولی دلم کلاسهای زبان پارسال این موقع رو میخواد

پ ن: از امروز کنفرانس I-C-E-E-2011 شروع شده، یاد اردیبهشت سال 1381 به خیر که با چه شور و شوقی ما I-C-E-E-2-0-0-2 رو برگزار کردیم

پ ن: تا تولدم 42 روز مونده

حافظ نوشت:

بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع

شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع

برکشد آینه از جیب افق چرخ و در آن

بنماید رخ گیتی به هزاران انواع