فروردین 90 خداحافظ

برای همیشه تو را به خاطره ها میسپارم

 

حافظ نوشت

ماهی که نظیر خود ندارد به جمال

چون جامه زتن برکشد آن مشکین خال

در سینه دلش ز ناز کی بتوان دید

ماننده سنگ خازه در آب زلال