در طی چند روز اخیر در همه وبلاگها درباره اهداف سال 90 میخوندم، منم با خودم گفتم قبل از نوشتن اهداف سال بعد بذار ببینم اهداف من در سال 89 چه بوده، در نتیجه رفتم سراغ دفتر خاطراتم که الان بایگانی شده، آخه صفحاتش تموم شده بود که به این نوشته ها رسیدم

توی درس مدارهای الکتریکی 1 یه قانونی داشتیم به اسم قانون ولتاژ کیرشهف، کلیت قانون این بود که اگر از نقطه الف حرکت کنی و دوباره به نقطه الف برسی، برآیند ولتاژ المانهای مسیر صفر خواهد بود، که با خوندن اهدافم برای امسال قرابت خیلی نزدیکی با این قانون یافتم و بیخیال هدف شدم

پ ن 1: پنجشنبه رفتم موهام رو کوتاه کردم