میخوام بگم فقط یک ساعت و بیست دقیقه به آغاز سال 89 مانده است، سالی که سال بسیار خوبی برای من خواهد بود، سالی که به آرزویم خواهم رسید و با کسی که دوسش دارم ازدواج خواهم کرد. خدایا ممنون به خاطر همه چیزهائی که به من دادی، به خاطر موفقیتهائی که امسال بهش رسیدم، مثل پست سازمانی، روز 8 آبان که بسیاری از خاطرات سال 78 و سالهای دانشگاه برای من زنده شد و خدایا ممنون از اینکه فهمیدم "ن" ازدواج کرده ممنون از اینکه مقدمات رسمی شدن و تعدیل مدرک من فراهم شد. ممنون از اینکه با دوست قدیمی ام "م" دوباره رابطه برقرار کردم. ممنون از اینکه توی سال 88 آنقدر به من پول دادی که هر چه دلم خواست خریدم مثل پالتو، بارانی، اورکت، مانتو، کفش، کیف، لباس، بلوز، پیراهن خیلی خیلی ممنون که اینقدر من را دوست داری، به قول یکی شاید وقتی فکر میکنیم اتفاق بدی می افتد، داره مقدمات یه اتفاق خوب چیده می شه. خدایا من را به خاطر تمام خطاهائی که امسال کردم ببخش امسال چند دقیقه دیگه تمام میشه و میریم توی سال 89 سالی که مطمئن هستم سال خوبی برای من خواهد بود و یک زندگی جدید و خوب را آغاز خواهم کرد. راستی دیروز عروسی یکی از همکارام رفتم عروسی که توش آهنگ نبود، آدم میتونه بفهمه که اعتقاد و احترام به نظر دیگران چقدر اهمیت دارد. دیروز موقع برگشتن از عروسی برای سفره هفت سین یک بسته سنجد و یک ست شمع کادوئی خریدم که میخوام ساعت 8 روشن کنم و تا سال بعد هم روشن بمونه. خدایا به خاطر تمام چیزهائی که امسال به من دادی و سال بعد هم خواهی داد خیلی ممنون

 

این پست در تاریخ 21/12/89 ثبت شد.