امیر جان

امروز من و تو سر کلاس زبان کنار هم نشستیم ولی نگاه تو فقط به طرف پنجره بود یعنی اصلاً زاویه نشستنت به طرف پنجره بود امیدوارم که نگاهت به من باشه

با نگاهات احساس کردم خیلی دوست دارم خیلی زیاد

دوست دارم

پی نوشت: زود بیا

پی نوشت: شلوار لی خیلی بهت میاد مخصوصاً با ساعت اسپورت خوشگلت