اون پسره که گفتم با کلی التماس بهش آدرس ایمیل دادم، هر روز ایمیل میزنه من هم پریروز بالاخره مجبور شدم جوابش رو بدم

اول گفتم یه کم در مورد خودش بگه، به نظرم از اونهاست که از این شاخه به اون شاخه خیلی میپرن مثلاً اول لیسانس کامپیوتر گرفته حالا داره دوباره عمران میخونه یا تا چند ماه پیش کار آزاد میکرده حالا رفته جای دولتی کار میکنه

براش نوشتم امکانات چی دارین، میخواستم بدونم در طی این مدت چقدر پس انداز کرده میگه پول خرید در حد خونه و ماشین دارم که اون هم ارثیه بابامه آخه باباش فوت شده در ضمن اون پول هم دست مامانمه

من کلاً آدمی هستم برای اینکه یه کاری انجام بدم خیلی تحقیق میکنم و بعد تصمیم میگیرم و معمولاً از راهی که انتخاب کردم پشیمون هم نمیشم

من سال اول دبیرستان نظام قدیم ثبت نان کرده بودم به اصرار بابام ولی بعد کلی فکر و تحقیق کردم و رفتم نظام جدید ثبت نام کردم

یا سال اول که کنکور دادم سراسری قبول نشدم و آزاد معماری قبول شدم رفتم ثبت نام کردم باز به اصرار خانواده، ولی دانشگاه آزاد و معماری مورد دلخوا من نبود تو خودم این توانائی رو میدیدم که سراسری قبول شم رفتم و انصراف دادم

با اینکه یک سال درس خوندن برا کنکور خیلی سخت بود ممکن بود که بعد یک سال همون نقطه شروع باشی ولی هیچ وقت پشیمون نبودم

بیخیال

پ ن 1: جمعه میریم مسافرت هفته بعد سه روز مرخصیم