دیروز بنا به حضور پری خانوم باشگاه نرفتم، ولی گردش پابرجا بود رفتیم کلی از اینا خوردیم

من عاشق ذرت مکزیکم، یعنی با یه لیوان هم گول میخورم

-----------------------------------------

امروز هم سنط شکنی کرده ام علاوه بر لاک برچسب ناخن هم زده ام اینم عکسش

البته برای به خطر نیافتادن مومنان خدا، لاکمان کمرنگ است

-------------------------------------------

این عکس رو هم چند روز پیش وقتی عصری پارک رفته بودیم گرفتم باید به جای برق خوندن میرفتم عکاسی میخوندم

 

نمیدونم چرا احساس میکنم شاد نیستم، خیلی از خودم میپرسم این همون زندگیه که من میخواستم؟ نظر شما چیه؟

این پست سریعترین پستیه که گذاشتم بدون کوچکترین وسواس