حس و حال نوشتن ندارم، فقط چند مورد هست که میخوام بگم تا یادم بمونه

  • داداش گلم روز چهارشنبه یه عمل کوچولو داشت که خدا رو شکر به خوبی انجام شد و الان تو خونه در حال استراحته
  • هیچ کدوم از احیاها رو نرفتم و خودم به زبون خودم با خدا حرف زدم، خدا رو شکر که بازم نشنید
  • مطابق چهار ماه رمضان گذشته یه اتفاقی که به شدت حرصم رو درمیاره افتاد
  • میخوام حتمآً تو جشنواره رمضان وب گپ شرکت کنم