عکس بالا رو روز چهارشنبه، دوم ماه رمضان سال 1432 هجری قمری، ساعت هشت و سی دقیقه بعد از ظهر گرفتم

ماه رو ببینید چه خوشگله

نماز و روزه هاتون قبول