دیروز آهنگ ب**و**س شهر**ه رو دانلود کردم، نمیدونم چرا خیلی ازش خوشم اومد

واقعاً "مگه زشته بگم ب**و**س ب**و**س"

اینم لینک دانلودش

حافظ نوشت

دل عاشق به پیغامی بسازد

خمار آلوده با جامی بسازد

مرا کیفیت چشم تو کافیست

ریاضت کش به بادامی بسازد